Bước vào một năm 2021

Người ta thường nói: có những ngày như thế, và rồi cũng có những lúc thì toàn thể nhân loại cùng nghĩ: có những năm như thế.

Tôi đã bước vào 2020 với tâm thế đầy hi vọng về một tương lai tốt đẹp, nơi đó công việc đầy hấp dẫn đang chờ đợi, những mối quan hệ, những chuyến đi chơi gần và xa. Nhưng rồi như cả nhân loại đã phải nhận ra thì kê hoạch và thực tế khác nhau xa rất nhiều.

Tôi đã từng suy nghĩ nhiều lắm, rằng năm 2020 thế là bỏ đi, nhưng rồi như tất cả mọi người thì tôi cũng dần phải nhận ra rằng: phải bắt đầu từ thực tế và những gì mình có thể kiểm soát được, ngay ở đây và ngay bây giờ. Nói vậy, nhưng điều gì mới thực sự là trong tầm kiểm soát của mình, khi mà mọi thứ đều được các chính phủ, công ty công nghệ và bệnh dịch quyết định thay? Dù định nghĩa của mỗi người chắc là có khác nhau, nhưng những điều mình đã làm được trong năm nay là như sau:

  1. Vận động nhiều hơn
  2. Tự mình phát triển những mối quan hệ ngay ở đây, ngay bây giờ
  3. Nộp bản thảo sách dịch
  4. Đọc 10 quyển sách trong nửa đầu năm và 32 quyển nửa cuối năm
  5. Không để công việc quyết định vui buồn của bản thân
  6. Đối diện thẳng vào thực tế, không tự lừa dối
  7. Can đảm nhìn vào bản thân mình để nhận ra những gì phải thay đổi và những gì không thể thay đổi

Bonus:

  • Cuối năm tập thiền trên ứng dụng Calm
  • 1.1.2021 viết xong một bài rap, hưởng ứng phong trào toàn dân viết rap 🙂

Không có nghị quyết hay resolution nào cho năm mới cả, chỉ có những chiêm nghiệm về năm cũ.