Chuyện của Xuân Lan

Xuân Lan là biệt danh của một cô gái người Pháp hoàn toàn có thật, biệt danh này do người viết tự đặt. Xuân Lan chỉ là bạn bình thường với người viết.

Câu chuyện của Xuân Lan dù rất giản dị thôi nhưng cũng đã luôn truyền cảm hứng cho mình cố gắng mỗi ngày. Nhân dịp năm mới 2018, mình muốn kể lại cho mọi người cùng biết câu chuyện của bạn ấy.

Continue reading

5/12/2016 – 5/12/2017: Những niềm vui

Đi làm về mới sực nhớ ra hôm nay là một năm kể từ ngày mình đầu quân cho Astris Finance.

Trên blog này hình như đã có hơn một bài viết mình than mệt vì công việc. Nhưng công việc nào cũng vậy và trải nghiệm nào cũng vậy, nếu không chấp nhận mệt thì làm sao có được những niềm vui từ nhỏ đến lớn.

Vậy thì hãy cùng mình điểm lại những niềm vui đó trong một năm qua nhé.

Continue reading

[2016] New Year Resolution

Early this year I told someone that I was not much of a short-term planner, which, in my own words, meant “I could tell you what I would become in the next five years, but not what I would do tomorrow.” At the time the phrase just popped inside my head and appeared to be a good joke, and the person I spoke to seemed to share this opinion too.

I eventually took a good look at what I said and boy, that was exactly what was wrong with my approach to planning. So in 2015 I began creating, maintaining and following to-do lists using tools like Wunderlist and such. But later on it dawned on me that my medium-term goals were still missing and there was yet no tool to make sure one would commit to these medium-term goals (apart from pen and paper, of course). Also, in my world medium-term usually means about one year. Hence this post, since what reflects the idea of one-year goals better than New-Year resolutions ?

This year, I also read somewhere that making your goals public tend to hold you accountable and therefore improve the odds that you might actually achieve those goals, as long as it does not make you pretend they are somehow already achieved in your head. I also learned that for communication purposes (both towards myself and towards other people), it’s always good to have a condensed, possibly one-sentenced version, as well as a long version with more details.

Continue reading