Ca khúc hay nhất về Sài Gòn

Em còn nhớ hay em đã quên – Trịnh Công Sơn

(Viết tại Paris và hoàn tất ở Sài Gòn)

Lời bài hát ở đây.

Mình không muốn giảng giải từng câu từng chữ trong bài hát, chỉ mong có thể diễn tả được tất cả những hình ảnh của Sài Gòn và những cảm xúc trong đầu khi mình nghe hay hát ca khúc này.

Continue reading