Bus 52, quận 16, 1 món quà và 2 bàn chân

Cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã bắt mình phải học cách chụp ảnh bằng việc tặng mình một chiếc máy ảnh mà chính mình cũng tự thấy không xứng đáng với nó.

Để kỉ niệm món quà đáng nhớ này, mình làm một chuyến đi bộ từ nhà đến công ty, trong một ngày thời tiết không thể xấu hơn. Đường đi sau bao nhiêu lần ngồi bus 52 thì đến nay đã thuộc lòng và không cần xem bản đồ. Cần nói thêm là bus 52 chạy từ nhà mình lên đến quận 16 là một quận rất đẹp của Paris, với phong cách tư sản rất đặc trưng.

Tuy khả năng cảm thụ nghệ thuật xấp xỉ bằng 0 nhưng may thay nhờ có máy tốt và Paris làm người-mẫu-không-đỏng-đảnh (“Xấu quá, chụp lại đi” ư? Không đời nào) nên người chụp cảm thấy khá vui khi đi bộ và ghi lại những kiểu ảnh này mà khi nhìn kĩ sẽ thấy nhiều tấm không bố cục, mất nét và nói chung là thể hiện rõ khả năng của người chụp. Ngoài ra, người chụp với trình độ hiện có cũng không biết sử dụng Photoshop nhằm mục đích làm ảnh đỡ xấu.

Nhưng mà thôi, chẳng phải vui là mục đích chính rồi hay sao?

img_0126

Boulevard d’Auteuil – mon petit chez moi pendant deux années

img_0129

Avenue Robert Schuman

img_0134

Avenue Théophile Gautier

img_0135

Floriste

img_0145

Place Rodin

img_0146

Place Rodin

img_0152

Avenue Mozart

img_0154

PPP: Passy – Pompe – Paul Doumer

img_0156

La Muette

img_0159

Rue Gustave Nadaud

img_0171

Pompe – Georges Mandel – Mairie du XVIe

img_0175

Longchamps – Pompe

img_0177

Pompe – Avenue Victor Hugo

img_0178

Avenue Victor Hugo

img_0180

Place Victor Hugo

Có một điểm chưa hài lòng là vì nhiều lí do, hành trình đành kết thúc sớm ở Place Victor Hugo. Hẹn một lần khác vậy nhé Paris.